KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Limited Distribution Spółka z o.o. sp.k. z zarejestrowana w Bydgoszczy przy ul. Tadeusza Kościuszki 27, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744035, nr NIP 9671421839, REGON 380961334 z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 169.
 2. W sprawie Państwa danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: info@ricapolska.pl lub korespondencyjnie pod adresem Limited Distribution Spółka z o.o. sp.k. ul. Wiertnicza 169 02-952 Warszawa z dopiskiem „RODO”.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Limited Distribution Spółka z o.o. sp.k., zgodnie 6 ust 1 lit b RODO tj na postawie umowy.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  – upoważnieni pracownicy Limited Distribution Spółka z o.o. sp.k.
  – podmioty współpracujące z Limited Distribution Spółka z o.o. sp.k. na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług (dostawcy oprogramowania, firma hostingowa, biuro rachunkowe, agencje marketingowe, graficy).
  – organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat w celach podatkowych zgodnie z art. 74 Ustawy o rachunkowości oraz art. 86 Ordynacji podatkowej.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, w pewnych przypadkach prawo do usunięcia.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez Limited Distribution Spółka z o.o. sp.k. W niektórych przypadkach konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Limited Distribution Spółka z o.o. sp.k.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach mogą być odczytywane jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa Limited Distribution Spółka z o.o. sp.k. korzysta z plików cookie?

Pliki cookies używane na stronie internetowej Limited Distribution Spółka z o.o. sp.k. wykorzystywane są w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronie internetowej Limited Distribution Spółka z o.o. sp.k.:

Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronie Limited Distribution Spółka z o.o. sp.k. mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

Czy może Pan/Pani zrezygnować z akceptowania cookies?

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Z czym się wiąże odmowa na korzystanie z plików cookies?

Bez akceptacji plików cookies niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne, ponieważ pliki cookies umożliwiają weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Limited Distribution Spółka z o.o. sp.k.