RicaPolska.pl

Polityka Prywatności strony: https://ricapolska.pl 

Informujemy, że w przypadku, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dostępną pod adresem: https://ricapolska.pl, przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i dokładamy należytych starań, aby przestrzegać przysługujących Państwu praw. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i Inspektorem Ochrony Danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Limited Distribution Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą przy ul. Wiertniczej 169, 02-952 Warszawa (dalej: Administrator). Z Administratorem można skontaktować się:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD – Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl

Na jakie podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przetwarzamy niektóre dane osobowe w związku z korzystaniem przez nas z plików cookies oraz zapisywaniem danych o wejściu (logów). W związku z tym przetwarzamy takie dane jak adres IP i dane o urządzeniu, z którego Państwo korzystają, dane o systemie operacyjnym, lokalizację czy też dane statystyczne dotyczące aktywności na stronie internetowej.

W powyżej opisanym zakresie, podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, a więc prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na śledzeniu aktywności na naszej stronie internetowej. 

Zapisy na szkolenia

W sytuacji, zapisują się Państwo na organizowane przez nas szkolenia, przetwarzamy Państwa dane osobowe zawarte w treści formularza kontaktowego w celu organizacji wybranego szkolenia i umożliwieniu udziału z nim osobom zainteresowanym. 

Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest:

Odwiedzanie naszych profili w mediach społecznościowych

Posiadamy profile w ramach mediów społecznościowych, takich jak Facebook lub Instagram. Jeżeli odwiedzają Państwo te profile, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Dzieje się to w związku np. z zostawianiem polubień czy komentarzy pod naszymi wpisami lub pisaniu do nas wiadomości prywatnych. W tym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe jako administrator, a prawną podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tzn. zasadność przetwarzania danych w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych. Tym samym, podstawą do przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

Niezależnie od powyższego, dane osobowe, które są przekazywane w ramach Facebook lub Instagram są również przetwarzane przez Meta Platforms Ireland Limited i spółki powiązane – działają one w tym zakresie jako odrębny administrator danych osobowych. Jeżeli chcą Państwo wykonywać swoje prawa, które wynikają z przepisów Rozporządzenia, mogą zwrócić się w tym zakresie do nas lub bezpośrednio do Facebooka – jeśli zwrócą się Państwo do nas, przekażemy Państwu te informacje, do których mamy dostęp, a dodatkowo możemy wesprzeć Państwa w przekazaniu pytania bezpośrednio do Facebooka.

Marketing bezpośredni

Jeżeli wyrażą Państwo swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych, aby przesyłać Państwu informacje o promocjach i świadczonej przez nas ofercie.

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?

W celu funkcjonowania naszej strony internetowej oraz w związku z realizacją działań opisanych powyżej, korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom współpracującym z nami w zakresie IT, pozycjonowania naszej strony internetowej oraz reklamy w Internecie.

Czas przechowywania danych osobowych

Staramy się przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować Państwa, że co do zasady przetwarzamy dane osobowe tak długo jak, korzystają Państwo ze strony,

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu prawa do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, 
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji opartego na profilowaniu. Ewentualne kierowanie reklam za pośrednictwem portali społecznościowych może opiera się wyłącznie na ogólnych kryteriach i nie łączy się z podejmowaniem decyzji.

Pliki Cookie

Cookie (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach mogą być odczytywane jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. 

Pliki cookie używane na stronie internetowej Limited Distribution Sp. z o.o. Sp.k. wykorzystywane są w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny.  Przykłady wykorzystania plików cookie na stronie internetowej Limited Distribution Sp. z o.o. Sp. k.: 

Na stronie Limited Distribution Sp. z o. o. Sp. k. mogą być używane dwa rodzaje plików cookie: 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookie do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookie na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Bez akceptacji plików cookie niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne, ponieważ pliki cookie umożliwiają weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Limited Distribution Sp. z o. o. Sp. k.